top of page

Veri koruma beyanı

I.    Kontrolör
Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve üye devletlerin diğer ulusal veri koruma yasalarının yanı sıra diğer veri koruma yönetmelikleri anlamında kontrolör

Kartech GmbH
Königsallee 27
40212 Düsseldorf / Almanya
Telefon: 0211 238 55 172
Faks: 0211 238 55 173
E-posta: info@krcmold.com

Bu gizlilik politikası https://www.krcmold.com web sitesi için geçerlidir.

II Veri işlemeye ilişkin genel bilgiler / yasal dayanak


Kişisel verilerinizi yalnızca işlevsel bir web sitesi ile içerik ve hizmetlerimizi sağlamak için gerekli olduğu ölçüde toplar ve kullanırız. 
Web sitemizi herhangi bir kişisel veri sağlamadan kullanabilirsiniz. Web sitemizin özel işlevlerini (iletişim formu gibi) kullanmak isterseniz, kişisel verilerin işlenmesi gerekecektir. 
Kişisel verilerinizin toplanması ve kullanılması gerekliyse, bu işleme yasal bir temelde gerçekleştirilir veya onayınızı alırız.

Veri sahibinin kişisel verileri, saklama amacı artık geçerli olmadığında silinecek veya engellenecektir. 

Veriler, Avrupa veya ulusal yasa koyucu tarafından AB yönetmeliklerinde, yasalarında veya denetleyicinin tabi olduğu diğer hükümlerde öngörülmüşse de saklanabilir. 

Bir sözleşmenin imzalanması veya yerine getirilmesi için verilerin daha fazla saklanmasına ihtiyaç duyulmadığı sürece, yukarıda belirtilen standartlar tarafından öngörülen bir saklama süresi sona erdiğinde veriler de engellenecek veya silinecektir. 
Kişisel verilerin işlenmesi için veri sahibi olarak sizden onay aldığımız sürece, Madde 6 paragraf 1 lit. a AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak olarak hizmet eder.
Veri sahibi olarak taraf olduğunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olan kişisel veriler işlenirken, GDPR Madde 6 paragraf 1 litre b yasal dayanak olarak hizmet eder. Bu aynı zamanda sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olan işleme faaliyetleri için de geçerlidir.

Kişisel verilerin işlenmesi, tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. c yasal dayanak olarak hizmet eder.

Veri sahibi olarak sizin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi durumunda, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent d yasal dayanak olarak hizmet eder.

İşleme, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatini korumak için gerekliyse ve veri sahibinin menfaatleri, temel hakları ve özgürlükleri ilk bahsedilen menfaatten daha ağır basmıyorsa, GDPR Madde 6 paragraf 1 litre f işleme için yasal dayanak olarak hizmet eder.

III Web sitesinin sağlanması ve günlük dosyalarının oluşturulması


Web sitemize her erişildiğinde, sistemimiz erişen bilgisayarın bilgisayar sisteminden otomatik olarak veri ve bilgi toplar. 
Bu, (1) kullanılan tarayıcı türü ve sürümü, (2) kullanıcının işletim sistemi, (3) kullanıcının internet servis sağlayıcısı, (4) kullanıcının IP adresi, (5) erişim tarihi ve saati, (6) kullanıcının sisteminin web sitemize eriştiği web siteleri, (7) kullanıcının sistemi tarafından web sitemiz aracılığıyla erişilen web siteleri hakkında bilgileri içerebilir.

Veriler sistemimizin günlük dosyalarında saklanır. Bu veriler kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte saklanmaz. Bu nedenle, veri konusu hakkında sonuç çıkarmak mümkün değildir.

IP adresinin sistem tarafından geçici olarak saklanması, web sitesinin kullanıcının bilgisayarına teslim edilmesini sağlamak için gereklidir. Bu amaçla, kullanıcının IP adresi oturum süresince saklı kalmalıdır. 
Veriler, web sitesinin işlevselliğini sağlamak için günlük dosyalarında saklanır. Verileri ayrıca web sitesini optimize etmek ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için kullanırız. Veriler pazarlama amacıyla analiz edilmez. 
Bu amaçlar, verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak saklanması için yasal dayanak olan GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f uyarınca veri işlemeye yönelik meşru menfaatimizi oluşturmaktadır.

Veriler, toplanma amacını yerine getirmek için artık gerekli olmadığında silinir. Web sitesinin sağlanması için veri toplanması durumunda, ilgili oturum sona erdiğinde bu durum geçerlidir. 

Web sitesinin sağlanması için verilerin toplanması ve verilerin günlük dosyalarında saklanması, web sitesinin çalışması için kesinlikle gerekli olduğundan, sizin tarafınızdan itiraz etme olasılığı yoktur.

IV.    Cookie kullanımı

1. Veri işlemenin tanimi ve kapsami

Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, İnternet tarayıcısında veya İnternet tarayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan metin dosyalarıdır. Bir kullanıcı bir web sitesine eriştiğinde, kullanıcının işletim sisteminde bir çerez depolanabilir. Bu çerez, web sitesi tekrar çağrıldığında tarayıcının benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlayan karakteristik bir karakter dizisi içerir.
Web sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Web sitemizin bazı unsurları, bir sayfa değişikliğinden sonra bile erişen tarayıcının tanımlanabilmesini gerektirir. 
Oturum açma bilgileri, web sitemizin kullanıcılarını tanımak için çerezlerde saklanır ve iletilir. 

Teknik olarak gerekli çerezlerin kullanılmasının amacı, web sitemizin kullanımını sizin için basitleştirmektir. Web sitemizin bazı işlevleri çerezler kullanılmadan sunulamaz. Bunlar için, bir sayfa değişikliğinden sonra bile tarayıcının tanınması gerekir.
Teknik olarak gerekli çerezler tarafından toplanan kullanıcı verileri, kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmaz.
Üçüncü taraf çerezleri ayarlayan üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından kullanılan eklentiler hakkında bilgi, bu gizlilik politikasında ilgili bölümün altında bulunabilir. Bu bağlamda, çerezlerin ayarlanması veya saklanmasının nasıl engellenebileceği veya kısıtlanabileceğine ilişkin bir not da bulunmaktadır.

2. İşlemenin yasal dayanağı

Bu amaçlar aynı zamanda GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca kişisel verilerin işlenmesindeki meşru menfaatimizi oluşturmaktadır ve bu da çerezler kullanılarak kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağını oluşturmaktadır.

3. Kaydetme süresi

Cookies bilgisayarınızda saklanır ve bilgisayarınızdan web sitemize iletilir. Bu nedenle çerezlerin kullanımı üzerinde tam kontrole sahipsiniz. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezlerin iletimini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz.

4. İtiraz ve iptal seçenekleri

Zaten kaydedilmiş olan çerezler herhangi bir zamanda silinebilir. Bu otomatik olarak da yapılabilir. Web sitemiz için çerezler devre dışı bırakılırsa, web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanmak artık mümkün olmayabilir.

V.    İletişim formu ve e-posta iletişimi

1. Veri işlemenin tanimi ve kapsami

Web sitemizde bizimle elektronik olarak iletişime geçmek için kullanılabilecek bir iletişim formu bulunmaktadır. 
Bizimle bu şekilde iletişime geçerseniz, giriş maskesine girilen veriler bize iletilecek ve saklanacaktır. Verileri toplarken mümkün olduğunca tutumlu davranıyoruz. Bu nedenle sadece adınızı girmeniz yeterlidir
soyadı, pozisyon, şirket, telefon numarası, e-posta adresi ve talebinizi açıklayın.
Alternatif olarak, verilen e-posta adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda, e-posta ile iletilen kişisel verileriniz saklanacaktır. 
Bu bağlamda, siz izin vermediğiniz sürece veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Gönüllülük esasına dayalı olarak bize sağladığınız veriler yalnızca görüşmeyi işlemek için kullanılacaktır.

2 Veri işlemenin yasal dayanağı ve amacı

Bir e-posta gönderme veya iletişim formunu kullanma sırasında iletilen verilerin işlenmesinin yasal dayanağı GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f'dir. E-posta iletişiminiz bir sözleşmenin imzalanmasını hedefliyorsa, işleme için ek yasal dayanak GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. b'dir. Aksi takdirde, iletişim formumuzu kullanırsanız, bu sizinle bizim aramızdaki bir kullanıcı ilişkisidir. Bu ilişkiden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için verilerinizi iletişimin bir parçası olarak saklarız. Bunun yasal dayanağı da GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. b'dir.

Giriş maskesindeki kişisel verilerin işlenmesi, yalnızca iletişimin işlenmesine hizmet eder. Bizimle e-posta yoluyla iletişime geçerseniz, bu aynı zamanda verilerin işlenmesi için gerekli meşru menfaati oluşturur.
Gönderme işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun kötüye kullanılmasını önlemeye ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamaya hizmet eder.

3. Kaydetme süresi

Veriler, toplanma amacını yerine getirmek için artık gerekli olmadıkları anda silinir. İletişim formunun giriş ekranındaki kişisel veriler ve e-posta ile gönderilenler için bu, kullanıcıyla ilgili görüşmenin sona erdiği durumdur. Görüşme, söz konusu konunun kesin olarak açıklığa kavuşturulduğu koşullardan çıkarılabildiğinde sona erer. 
Gönderme işlemi sırasında toplanan ek kişisel veriler en geç yedi günlük bir sürenin ardından silinecektir.

4. İtiraz ve iptal seçenekleri

İletişim formu veya e-posta yoluyla iletilen kişisel verilerinizin saklanmasına, talebinizi bize telefon, e-posta veya posta yoluyla bildirerek istediğiniz zaman itiraz etme seçeneğiniz vardır. Böyle bir durumda görüşmeye devam edilemez.
Bizimle iletişime geçtiğiniz sırada saklanan tüm kişisel veriler bu durumda silinecektir.

VI. E-posta ve posta yoluyla başvurular

  1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Bize e-posta veya posta yoluyla başvurabilirsiniz. Başvurunuzun bir parçası olarak, başvurunuzda sağladığınız kişisel verileri bize gönderirsiniz.

Başvurunuz ırk veya etnik kökeninizi, siyasi görüşlerinizi, dini veya felsefi inançlarınızı veya sendika üyeliğinizi ortaya koyan kişisel veriler içeriyorsa ve içerdiği ölçüde, bu veriler GDPR Madde 9 (1) uyarınca özel kişisel veri kategorileridir.

Başvuru belgeleriniz sistemimizde saklanacaktır. 

Belirli bir iş tanımı için başvurursanız, başvuruda yer alan verileri yalnızca bu belirli pozisyonla ilgili olarak işleyeceğiz. Bu iletimin bir parçası olarak, başvuru belgelerinizin başvuru sahibi veritabanımızda uzun süreli olarak saklanmasına izin verebilirsiniz. 

Alternatif olarak, belgelerinizi bize gelecekteki pozisyonlar için genel bir başvuruyla ilgili olarak gönderebilirsiniz (talep edilmemiş başvuru).

Başvurunuzun bir parçası olarak, bize özel kategorilerdeki verileri de gönderebilirsiniz. Ancak bunu bize göndermemenizi rica ederiz.
Yasa koyucu, GDPR Madde 9 paragraf 2 lit. a uyarınca özel veri kategorilerinin özellikle korunmaya değer olduğunu düşünmektedir. Özel veri kategorileri aşağıdaki verileri içerir

ırksal ve etnik köken, 
siyasi görüşler, 
dini veya felsefi inançlar veya sendika üyeliği genetik verileri, 
gerçek bir kişiyi benzersiz bir şekilde tanımlamak amacıyla biyometrik veriler, sağlık verileri 
bir gerçek kişinin cinsel yaşamı veya cinsel yönelimine ilişkin veriler

Bu verileri analiz etmek gibi bir niyetimiz ya da ilgimiz yoktur. E-posta iletişimi her zaman gizlilik ve güvenlik kaybı ile ilişkilidir. Bu nedenle, bize e-posta yoluyla herhangi bir özel veri kategorisi göndermemenizi rica ederiz.  Kişisel verilerin korunmasını sağlamak için güncel teknik önlemler de alıyoruz. Bunlar her zaman teknolojinin güncel durumuna uyarlanmaktadır.

Tüm kişisel verileri, yürürlükteki yasal veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak ve yalnızca şirketimize yaptığınız başvurunun amaçları doğrultusunda sıkı bir gizlilik içinde ele alıyoruz.

2. İşlemenin yasal dayanağı ve amacı

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Bewerbungsunterlagen ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO, da die Übersendung der Bewerbungsunterlagen zum Zwecke von vorvertraglichen Maßnahmen auf Anfrage der betroffenen Person erfolgt.  Eine Nichtbereitstellung dieser Daten kann zur Folge haben, dass der Bewerber nicht eingestellt werden kann. Eine Weitergabe an ein Drittland erfolgt nicht.

3. Kaydetme süresi

İletişim verilerinizi operasyonel amaçlarla işlemediğimiz takdirde, başvuru için toplanan verileri başvuru sürecinin tamamlanmasından sonraki 6 aylık sürenin sonuna kadar saklayacağız.
başvuru prosedürü. Bu süre sona erdikten sonra, başvuru için toplanan veriler silinecek veya silme mümkün değilse engellenecektir.

4. İtiraz ve iptal seçenekleri

E-posta ile iletilen kişisel verilerinizin saklanmasına, talebinizi telefon, e-posta veya posta yoluyla bize bildirerek istediğiniz zaman itiraz etme seçeneğine sahipsiniz. 

Bizimle iletişime geçmeniz sırasında saklanan tüm kişisel veriler, yasal saklama süreleri olmadığı sürece bu durumda silinecektir. Bu tür süreler, Genel Eşit Muamele Yasası kapsamında kanıt sağlama yükümlülüğü nedeniyle ortaya çıkabilir. İlgili kişisel veriler, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından 6 aylık bir süre sonunda silinecektir.

VII Üçüncü taraf sağlayıcılar

Google Web Yazı Tipleri
Yazı tiplerinin standartlaştırılmış gösterimi için Google, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043/USA tarafından sağlanan web yazı tiplerini kullanıyoruz. Metinlerin ve yazı tiplerinin doğru görüntülenmesi için bir web sitesini çağırdığınızda tarayıcınız ilgili web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler. 
Bu nedenle, kullandığınız tarayıcı Google sunucuları ile iletişim kurar. Sonuç olarak, IP adresiniz Google'a iletilir ve Google, IP adresinizle web sitemizi ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir. Google Web Fonts kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin tek tip ve çekici bir şekilde sunulması içindir. Bu, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f anlamında meşru bir menfaat teşkil eder. 
Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınızdaki standart bir yazı tipi kullanılacaktır. 
Google Web Fonts hakkında daha fazla bilgi https://developers.google.com/fonts/faq adresinde ve Google'ın gizlilik politikasında bulunabilir: https://www.google.com/policies/privacy/.

VIII.    Sosyal Medya

Bizi daha iyi tanıtmak için web sitemizde aşağıda listelenen sosyal ağların sosyal medya eklentilerini kullanıyoruz. Bu reklam amacı meşru bir menfaattir, bu nedenle bu veri işlemenin yasal dayanağı GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f'dir. Veri korumaya uygun işletim sorumluluğu ilgili sağlayıcı tarafından garanti edilmelidir.

1. facebook
Web sitemizde Facebook işlevlerini kullanıyoruz. Facebook'un operatörü Meta Inc, Willow Road 1601, 94025 Menlo Park, CA/USA'dır. Facebook bir sosyal ağdır. Bir sosyal ağ, İnternet üzerinde işletilen sosyal bir buluşma yeridir. Kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmalarını, mesaj ve resim, video vb. medya dosyalarını değiş tokuş etmelerini ve benzer şekilde birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını sağlar. Buna ek olarak, sosyal platformda fikir ve deneyim alışverişi yapılabilir Facebook, kullanıcıların sosyal ağda özel ve - istenirse - herkese açık kullanıcı profilleri oluşturmasına ve fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri aracılığıyla ağ oluşturmasına olanak tanır. 
ABD ve Kanada dışında kullanılmak üzere kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu olan kişi Facebook Ireland Ltd. 5 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda'dır.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız ile Facebook sunucuları arasında bir bağlantı kurulur. Bu, Facebook eklentileri olarak adlandırılan web sitesine entegre edilmiş Facebook bileşenleri aracılığıyla yapılır.  Veriler otomatik olarak Facebook'a iletilir. Bir Facebook hesabınız varsa, bu veriler onunla ilişkilendirilebilir. Tarafımızdan işletilen ve bir Facebook eklentisinin entegre edildiği web sitesinin münferit sayfalarından birine her eriştiğinizde, bilgisayarınızdaki/akıllı telefonunuzdaki/tabletinizdeki İnternet tarayıcısı, ilgili Facebook eklentisi tarafından otomatik olarak Facebook'tan ilgili Facebook eklentisinin bir temsilini indirmeye yönlendirilir. Münferit Facebook eklentilerine genel bir bakışı burada bulabilirsiniz:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE

Facebook, web sitemizi kullanırken Facebook'ta oturum açtıysanız, web sitemizin hangi belirli alt sayfasını ziyaret ettiğiniz hakkında bilgi alır. Web sitemize entegre edilmiş Facebook düğmelerinden birine tıklarsanız, örneğin "Beğen" düğmesi veya bir yorum bırakırsanız, Facebook bu bilgileri kişisel Facebook kullanıcı hesabınıza atar ve bu kişisel verileri saklar. 

Facebook, web sitemize erişirken aynı zamanda Facebook'ta oturum açtıysanız, Facebook eklentisi aracılığıyla web sitemizi ziyaret ettiğinize dair her zaman bilgi alır. Bu, "Beğen" düğmesi gibi bir Facebook düğmesine tıklayıp tıklamadığınızdan bağımsız olarak da gerçekleşir. Bu verilerin Facebook hesabınızla ilişkilendirilmesini istemiyorsanız, lütfen sitemizi ziyaret etmeden önce Facebook'tan çıkış yapın.

Daha fazla bilgi için: https://www.facebook.com/about/privacy Burada kişisel verilerin Facebook tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca Facebook'un gizliliğinizi korumak için hangi ayar seçeneklerini sunduğu da açıklanmaktadır. Burada ayrıca Facebook'a veri aktarımını engellemeyi mümkün kılan çeşitli uygulamalar da bulacaksınız. Facebook'a veri aktarımını engellemek için bu uygulamaları kullanabilirsiniz.

2. instagram
Web sitemizde Instagram işlevlerini kullanıyoruz. Instagram'ın operatörü Meta Inc, Willow Road 1601, 94025 Menlo Park, CA/USA'dır. 
Instagram, görsel-işitsel bir platform olan bir sosyal ağdır. Fotoğrafları ve videoları diğer kullanıcılarla paylaşmak ve bu verileri diğer sosyal ağlarda paylaşmak için kullanılır.  

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız ile Instagram sunucuları arasında bir bağlantı kurulur. Bu, Insta düğmesi gibi web sitesine entegre edilmiş Instagram bileşenleri aracılığıyla yapılır. Veriler otomatik olarak Instagram'a aktarılır. Bir Instagram hesabınız varsa, bu veriler ona bağlanabilir. Tarafımızca işletilen ve bir Instagram bileşeninin entegre edildiği web sitesinin münferit sayfalarından birine her eriştiğinizde, bilgisayarınızdaki / akıllı telefonunuzdaki / tabletinizdeki İnternet tarayıcısından, ilgili Instagram bileşeni tarafından otomatik olarak Instagram'dan ilgili Instagram eklentisinin bir temsilini indirmesi istenir.

Instagram, web sitemizi kullanırken Instagram'da oturum açtıysanız, web sitemizin hangi belirli alt sayfasını ziyaret ettiğiniz hakkında bilgi alır. Web sitemize entegre edilmiş Insta düğmelerinden birine tıklarsanız veya bir yorum girerseniz, Instagram bu bilgileri kişisel Instagram kullanıcı hesabınıza atar ve bu kişisel verileri saklar. 

Instagram, web sitemize erişirken aynı zamanda Instagram'da oturum açtıysanız, Instagram bileşeni aracılığıyla her zaman web sitemizi ziyaret ettiğiniz bilgisini alır. Bu, bir Instagram düğmesine tıklayıp tıklamadığınızdan bağımsız olarak da gerçekleşir. Bu verilerin Instagram hesabınızla ilişkilendirilmesini istemiyorsanız, lütfen web sitemizi ziyaret etmeden önce Instagram'dan çıkış yapın.

Daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: https://help.instagram.com/155833707900388
ve https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

3 LinkedIn
Web sitemiz, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sunulan LinkedIn ağının işlevlerini kullanmaktadır.

Web sitemizde LinkedIn işlevlerini içeren sayfalara eriştiğiniz anda ve eriştiğiniz ölçüde, LinkedIn sunucularına bir bağlantı kurulur. LinkedIn, IP adresiniz ile web sitemizi ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir. LinkedIn "Tavsiye Et" düğmesine tıklarsanız ve LinkedIn hesabınızda oturum açtıysanız, LinkedIn web sitemizi ziyaretinizi sizinle ve kullanıcı hesabınızla ilişkilendirebilir.

Bu konuda daha fazla bilgi LinkedIn'in gizlilik politikasında bulunabilir: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4. whatsapp
Web sitemize bir Whatsapp butonu ekledik. Whatsapp, Meta Platforms Inc. şirketinin bir yan kuruluşu olan bir anlık mesajlaşma hizmetidir. Avrupa bölgesi için şirketin merkezi İrlanda'da, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2'de bulunmaktadır.

Whatsapp'ı kullanıyoruz çünkü sizinle iletişim halinde kalmak istiyoruz. WhatsApp, diğer yerlerin yanı sıra ABD'de de verilerinizi işler. WhatsAp, üçüncü ülkelerde bulunan alıcılarla veri işlemenin temeli olarak standart sözleşme maddeleri olarak adlandırılan maddeleri kullanır. Bunlar, verilerinizin üçüncü ülkelere aktarılsa ve üçüncü ülkelerde saklansa bile Avrupa veri koruma standartlarına uygun olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu maddelerle Whatsapp, Avrupa veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder.

5. x (eski adıyla Twitter)
Web sitemizde kısa mesaj servisi "X" fonksiyonlarını kullanıyoruz. X eklentilerini web sitemizdeki X logosundan tanıyabilirsiniz. X'in operatörü Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, İrlanda'dır. 

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız ile X sunucuları arasında bir bağlantı kurulur. Bu, X eklentileri olarak adlandırılan web sitesine entegre edilmiş X bileşenleri aracılığıyla yapılır.  Veriler otomatik olarak X'e iletilir. IP adresinizin de iletildiğini varsayıyoruz. Bir X hesabınız varsa, bu veriler onunla ilişkilendirilebilir. Tarafımızca işletilen ve bir X eklentisinin entegre edildiği web sitesinin münferit sayfalarından birine her eriştiğinizde, bilgisayarınızdaki/akıllı telefonunuzdaki/tabletinizdeki İnternet tarayıcısından otomatik olarak ilgili X eklentisinin bir temsilini indirmesi istenir. 

X, web sitemizi kullanırken X'te oturum açtıysanız, web sitemizin hangi belirli alt sayfasını ziyaret ettiğiniz hakkında bilgi alır. Web sitemize entegre edilmiş X düğmelerinden birine, örneğin X'te oturum açmışken "X" düğmesine tıklarsanız, web sitemizin içeriğini X profilinize bağlayabilirsiniz. 

Bu verilerin X hesabınıza atanmasını istemiyorsanız, lütfen sitemizi ziyaret etmeden önce X oturumunuzu kapatın.

IX.    Veri sahibinin hakları

Kişisel verilerinizi işliyorsak ve işlediğimiz ölçüde, GDPR anlamında bir veri öznesisiniz ve denetleyiciye karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Bilgi edinme hakkı

Kişisel veriler işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amaçları, işlenen kişisel veri kategorileri, sizinle ilgili kişisel verilerin ifşa edildiği veya edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri, sizinle ilgili kişisel verilerin planlanan saklama süresi veya bu konuda özel bilgi mümkün değilse, saklama süresinin belirlenmesine ilişkin kriterler, sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkının varlığı, GDPR Madde 15 uyarınca veri taşınabilirliği hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı hakkında bilgi talep edebilirsiniz. Sizinle ilgili kişisel verilerin saklanmasının planlanan süresi veya bu konuda belirli bir bilgi mümkün değilse, saklama süresinin belirlenmesine ilişkin kriterler, sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkının varlığı, kontrolör tarafından işlemenin kısıtlanması hakkı veya bu tür bir işlemeye itiraz etme hakkı, bir denetim makamına itiraz etme hakkının varlığı, kişisel veriler veri sahibinden toplanmamışsa, verilerin kaynağı hakkında mevcut tüm bilgiler. Sizinle ilgili kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılıp aktarılmadığına ilişkin bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu bağlamda, aktarımla bağlantılı olarak GDPR Madde 46 uyarınca uygun güvenceler hakkında bilgilendirilmeyi talep edebilirsiniz.

2. Düzeltme hakkı

GDPR Madde 16 uyarınca, sizinle ilgili işlenen kişisel verilerin yanlış veya eksik olması durumunda düzeltme ve/veya tamamlama hakkına sahipsiniz. Düzeltme derhal yapılmalıdır.

3. İptal hakkı

GDPR Madde 17 uyarınca, sizinle ilgili kişisel verilerin derhal silinmesini talep edebilirsiniz. İfade ve bilgi edinme özgürlüğünün kullanılması, yasal bir yükümlülüğe uyulması, kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için işlemenin gerekli olması durumunda silme hakkı mevcut değildir.

4. İşlemenin kısıtlanması hakkı

Verilerin doğruluğuna itiraz ediyorsanız, işleme hukuka aykırı ise, kişisel veriler işleme amaçları için artık gerekli değilse, ancak yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için ihtiyacınız varsa veya denetleyicinin meşru gerekçelerinin gerekçelerinizi geçersiz kılıp kılmadığının doğrulanmasını beklerken GDPR Madde 21 (1) uyarınca işlemeye itiraz ettiyseniz, GDPR Madde 18 uyarınca sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.

5. Bilgi edinme hakkı

Düzeltme, silme veya işlemeyi kısıtlama hakkınızı kullandıysanız, bu imkansız olmadıkça veya orantısız bir çaba gerektirmedikçe, sizinle ilgili kişisel verilerin ifşa edildiği tüm alıcılar, bu düzeltme veya verilerin silinmesi veya işlemenin kısıtlanması konusunda bilgilendirilmelidir. Bu alıcılar hakkında bilgilendirilme hakkına sahipsiniz.

6. Veri taşınabilirliği hakkı

GDPR Madde 20 uyarınca, sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, işleme GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a veya GDPR Madde 9 paragraf 2 lit. a uyarınca rızaya veya GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. b uyarınca bir sözleşmeye dayanıyorsa ve işleme otomatik yollarla gerçekleştiriliyorsa, bu verileri başka bir denetleyiciye iletme hakkına sahipsiniz.
Bu hakkı kullanırken, teknik olarak mümkünse, sizinle ilgili kişisel verilerin doğrudan bir kontrolörden diğerine iletilmesini sağlama hakkına da sahipsiniz. Diğer kişilerin özgürlükleri ve hakları bundan etkilenmemelidir.
Veri taşınabilirliği hakkı, kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için geçerli değildir.

7. İtiraz hakkı

Sie haben gem. Art. 21 DS-GVO das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Der Widerspruch kann per Mail, Fax oder Brief gegenüber dem Verantwortlichen erklärt werden (vgl. Punkt 10.1). Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

8. Veri koruma kanunu kapsamında rıza beyanını iptal etme hakkı

GDPR Madde 7 (3) uyarınca, veri koruma yasası kapsamındaki rıza beyanınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Rızanın geri çekilmesi, geri çekilmeden önce rızaya dayalı işlemenin yasallığını etkilemeyecektir, ancak gelecekte başka işlem yapılmayacaktır.

9. Profil oluşturma da dahil olmak üzere bireysel durumlarda otomatik karar verme

Sizinle ilgili yasal etkiler doğuran veya benzer şekilde sizi önemli ölçüde etkileyen profil oluşturma da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahipsiniz. Bu durum, kararın siz ve kontrolör arasında bir sözleşmenin imzalanması veya ifası için gerekli olması, kontrolörün tabi olduğu ve aynı zamanda hak ve özgürlükleriniz ile meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemleri belirleyen Birlik veya Üye Devlet yasası tarafından yetkilendirilmesi veya açık rızanıza dayanması halinde geçerli değildir.
Ancak bu kararlar, GDPR Madde 9 paragraf 1 uyarınca, Madde 9 paragraf 2 lit. a veya g geçerli olmadıkça ve hak ve özgürlüklerin yanı sıra meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemler alınmadıkça, özel kişisel veri kategorilerine dayanamaz.
(1) ve (3)'te atıfta bulunulan durumlarla ilgili olarak, veri denetleyicisi, haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için, en azından denetleyici tarafında insan müdahalesi alma, görüşünüzü ifade etme ve karara itiraz etme hakkı gibi uygun önlemleri uygulayacaktır.

10. Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin, sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin GDPR'yi ihlal ettiğini düşünüyorsanız, özellikle ikamet ettiğiniz, çalıştığınız veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği Üye Devletteki bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. 
Şikayetin yapıldığı denetim makamı, GDPR Madde 78 uyarınca adli çözüm olasılığı da dahil olmak üzere şikayetin ilerleyişi ve sonucu hakkında şikayet sahibini bilgilendirecektir.
Denetim makamı şudur:
Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Komiseri
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211/38424-0
Faks: 0211/38424-999
E-posta: poststelle@ldi.nrw.de

bottom of page